เกี่ยวกับเรา

``งานขาย``

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ตู้บรรทุกสินค้ารักษาอุณหภูมิ(ตู้ห้องเย็น)เป็นธุรกิจเฉพาะซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของการขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงคุณภาพอยู่เสมอ

การแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ของลูกค้า การบริการที่รวดเร็วก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน

บริษัท เมืองทรัพย์ อินดัสเตรียล จำกัด ตระหนักถึงการเกิดปัญหาตู้ไม่สามารถทำความเย็นได้ อะไหล่ไม่มี ส่งผลให้สินค้าได้รับความเสียหาย เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งาน ช่างซ่อม งานประกัน เราสามารถจัดหาอะไหล่เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย และมั่นใจกับสินค้าคุณภาพของเรา

ปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการคำปรึกษา จัดหา และ จำหน่าย อะไหล่ เครื่องมือ สำหรับงานซ่อมรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานลูกค้าจึงสามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

บริษัท เมืองทรัพย์ อินดัสเตรียล จำกัด จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงด้านสถานที่ให้เกิดความเป็นมาตรฐานสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้า การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและปลูกฝังให้เกิดการรักในองค์กร และยกระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการบอกต่อในวงกว้าง ให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจและคุ้มค่ากับเงินลงทุน

``งานบริการ``

บริการ 1

เมืองทรัพย์ อินดัสเตรียล จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ รถห้องเย็นทุกชนิด

INNOVATION  ENGINEERING  TEAMWORK

CERTIFICATE EVAPORATOR AND CONDENSER COILS STANDARD

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

error: Content is protected !!