พัดลมคอยล์เย็น (Push-แบบเป่า)

พัดลมคอยล์เย็น (Push-แบบเป่า)

ขนาด 9″ 12 V. Model MSFE120910B

ขนาด 9″ 24 V. Model MSFE240910B

ขนาด 10″ 12 V. Model MSFE121010B

ขนาด 10″ 24 V. Model MSFE241010B

พัดลมคอยล์เย็น12”

ขนาด 12″ 12 V. Model MSFE121210B

ขนาด 12″ 24 V. Model MSFE241210B