ชุดประกอบคอยล์ร้อน Condensing unit สำหรับรถบรรทุก

MS-C30L ชุดประกอบคอยล์ร้อน คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) สำหรับรถบรรทุก 6ล้อ และ 10ล้อ