ชุดประกอบคอยล์ร้อน Condensing unit สำหรับรถกระบะ

MS-C20L
ชุดประกอบคอยล์ร้อน คอนเดนซิ่งยูนิต
(Condensing Unit) สำหรับ รถกระบะ และ 4 ล้อจัมโบ้