โซลินอยด์วาล์ว / คอยล์โซลินอยด์

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)
คอยล์โซลินอยด์ (Coil Solenoid Valve)