พัดลมคอยล์ร้อน (Pull-แบบดูด)

พัดลมคอยล์ร้อน (Pull-แบบดูด)
ขนาด 12″ 12 V. Model MSFC121205B
ขนาด 12″ 24 V. Model MSFC241205B