ชุดประกอบคอยล์เย็น (Fan coil Unit) สำหรับรถกระบะ

MS-E30L ชุดประกอบคอยล์เย็น 3 พัดลม พร้อมเอ็กแปนชั่นวาวล์ (Unit Cooler) 3fan สำหรับ รถกระบะ และ 4 ล้อจัมโบ้